LIÊN HỆ

Nhân sự

nhansu@lki.com.vn
(+84 28) 3930 7020 - Ext: 102

Marketing

marketing@lki.com.vn
(+84 28) 3930 7020 - Ext: 101

Thu mua

thumua@lki.com.vn
(+84 28) 3930 7020 - Ext: 101

Kế toán

(+84 28) 3930 7020 - Ext: 105

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

Nếu có thắc mắc và phản hồi, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại: marketing@lki.com.vn

Hoặc, bạn có thể gửi thông tin theo form bên dưới.

© Copyright by LK international co ltd. All Right Reserved.