ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

Nếu có thắc mắc và phản hồi, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại: marketing@lki.com.vn

Hoặc, bạn có thể gửi thông tin theo form bên dưới.

[contact-form-7 id=”135″ title=”Contact form 1″]

LIÊN HỆ

Nhân sự

 nhansu@lki.com.vn
 (+84 28) 3930 7020 – Ext: 102

Marketing

 marketing@lki.com.vn
 (+84 28) 3930 7020 – Ext: 101

Thu mua

 thumua@lki.com.vn
 (+84 28) 3930 7020 – Ext: 101

Kế toán

 (+84 28) 3930 7020 – Ext: 105

  LK international co.ltd

Our brand ThaiExpress | Ngõ Saigon Street | Shabu Ya | Spice Temple | PastaMania | Poulet