Sứ Mệnh – Tầm nhìn – Giá trị

Sứ Mệnh

– Cam kết mang đến khách hàng Việt Nam trải nghiệm Chất Lượng và Dịch Vụ tiêu chuẩn Quốc Tế.

Tầm Nhìn 2023

– Môi trường làm việc thân thiện và đảm bảo cuộc sống sung túc cho nhân viên.
– Liên tục cải tiến mang đến khách hàng Việt Nam trải nghiệm hài lòng nhất.
– Trở thành công ty sở hữu hệ thống nhà hàng đứng Top 5 tại Tp HCM và Top 10 trên toàn quốc.

Giá Trị

– Văn hoá làm việc chuyên nghiệp, đối xử tôn trọng và thân thiện.
– Là một tập thể có tinh thần đoàn kết, luôn hỗ trợ lẫn nhau.
– Luôn tuân thủ các quy trình quản lý chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế khi thu mua, chế biến và phục vụ.
– Sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ là yếu tố quan trọng cho sự phát triển của công ty.

  LK international co.ltd

Our brand ThaiExpress | Ngõ Saigon Street | Shabu Ya | Spice Temple | PastaMania