Tầng 04, Cao ốc văn phòng Saigon Prime
107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (+84 28) 3930 7020
Fax: (+84 28) 3930 7022

  LK international co.ltd

Our brand ThaiExpress | Ngõ Saigon Street | Shabu Ya | Spice Temple | PastaMania | Poulet